Definitii si termeni

Definitii asigurari

Conceptul de risc

In domeniul asigurarilor notiunii de risc i se atribuie mai multe semnificatii:

Terminologia Specifica Produselor de Asigurare

Actuar

Persoana fizica inregistrata in Registrul actuarilor, in conformitate cu prevederile
Legii nr.237/2015 si a normelor emise in aplicarea acesteia, specializata in evaluarea riscului prin metode statistice care, in domeniul asigurarilor, sunt folosite pentru calcularea primelor, rezervelor tehnice si a anuitatilor.

Asigurator

Societate de asigurari directe de viata sau de asigurari directe generale, care este autorizata sa functioneze in conditiile Legii nr. 237/2015.

Asigurat

Persoana care are un contract de asigurare incheiat cu asiguratorul.

Contractant al asigurarii

Persoana care incheie contractul de asigurare pentru asigurarea unui risc privind o alta persoana si se obliga fata de asigurator sa plateasca prima de asigurare.
Contractantul asigurarii poate fi una si aceeasi persoana cu asiguratul.

Beneficiar al asigurarii

Persoana fizică indicată de asigurat pentru a primi beneficiul asigurării, dacă s-a produs riscul asigurat.

Contract de asigurare

Actul juridic prin care se reglementeaza raporturile juridice dintre partile contractante. Este format dintr-un ansamblu de documente cuprinzand:
• Cererea de asigurare
• Polita de asigurare
• Conditiile contractuale pentru asigurarea de baza si pentru clauzele suplimentare atasate.
Prin contractul de asigurare, contractantul asigurarii sau asiguratul se obliga sa plateasca o prima asiguratorului, iar acesta se obliga ca, la producerea riscului asigurat, sa plateasca asiguratului, beneficiarului asigurarii sau tertului pagubit despagubirea ori suma asigurata,denumita indemnizatie, rezultata din contractul de asigurare, in limitele si la termenele convenite.

Dauna

Prejudiciul suferit de asigurat in urma realizarii cazului asigurat.

Durata asigurarii (perioada asigurata)

Perioada de timp in care raman valabile raporturile de asigurare intre asigurator si asigurat asa cum au fost ele stabilite prin contractul de asigurare.

Evaluarea in vederea asigurarii (denumita si subscriere)

Reprezinta metodologia utilizata de catre asiguratori pentru aprecierea si evaluarea riscurilor asociate unei polite de asigurare. Evaluarea sta la baza calculului primei de asigurare.

Eveniment (caz) asigurat

Evenimentul pentru inlaturarea consecintelor caruia s-a facut asigurarea si care intr-adevar s-a produs.

Fransiza

Partea din prejudiciu suportata de persoana pagubita. Fransiza poate fi stabilita ca valoare fixa,
fie ca procent din suma totala asigurata, prevazuta in contractul de asigurare, fie ca procent din valoarea daunei. In toate cazurile, fransiza este un element important care trebuie cunoscut si agreat de catre client.

Indemnizatia de asigurare

Suma de bani pe care o achita asiguratorul asiguratului (beneficiarului) la survenirea evenimentului asigurat.

Interesul asigurarii

Principiul interesului asigurabil reprezinta un principiu de baza al asigurarilor, alaturi de principiul despagubirii si de principiul bunei credinte.

Obiect al asigurarii

Il constituie ceea ce s-a asigurat: anumite bunuri, despagubirile datorate de asiguratca urmare a raspunderii sale civile fata deo terta persoana sau atribut al persoanei (viata, capacitatea de munca, etc.), adica valorile patrimoniale sau nepatrimoniale expuse pericolului.

Paguba (sau dauna)

Pierderea valorica la un bun asigurat ca urmare a producerii fenomenului impotriva caruia s-a incheiat asigurarea.

Perioada de gratie

Perioada pentru care acoperirea continua dincolo de data de expirare a unui contract de asigurare, pentru a permite plata primei de asigurare.

Polita de asigurare

Document emis de asigurator, care confirma incheierea contractului de asigurare.

Prima de asigurare

Suma de bani pe care o plătește asiguratul (contractantul) asigurătorului pentru asumarea riscului (prețul asigurării).

Reasigurarea

Operațiunea care constă în preluarea riscurilor cedate de un asigurător/reasigurător.

Riscul asigurat

Evenimentul care odată produs, datorită efectelor sale, obligă pe asigurător să plătească asiguratului sau beneficiarului asigurării, despăgubirea sau suma asigurată.

Suma asigurata

Suma maxima in limita careia asiguratorul este obligat sa plateasca indemnizatia de asigurare la ivirea cazului (evenimentului) asigurat.

Scroll to Top

In ce limba doresti sa fie afisat continutul?

Dorim sa stim limba in care doresti sa fie afisat continutul site-ului pentru a va personaliza experienta.