Meghatározások és fogalmak

Biztosítás meghatározások

A kockázat fogalma

A biztosítások területén a kockázat fogalmának több jelentést tulajdonítanak:

A Biztosítási Termékekre Jellemző Terminológia

Aktuárius

A 237/2015 számú törvény előírásainak és ezek alkalmazására vonatkozóan kibocsátott szabályozások értelmében az Aktuáriusok nyilvántartásába bejegyzett,
a kockázzatok statisztikai módszerekkel történő felmérésére képzett természetes személy, akit a biztosítások területén a díjak, a technikai tartalékok és járadékok kiszámításához használnak.

Biztosító

Közvetlen életbiztosítási vagy közvetlen általános biztosítási társaság, mely a 237/2015 számú törvény előírásainak megfelelően működik.

Biztosított

Az a személy, aki a biztosítóval létrehozott biztosítási szerződéssel rendelkezik.

Biztosítás szerződő fél

Az a személy, aki egy másik személyre vonatkozó kockázat biztosítása érdekében biztosítási szerződést hoz létre, és elkötelezi magát a biztosítóval szemben arra, hogy kifizeti a biztosítási díjat.
A biztosítás szerződő fele lehet a biztosítottal azonos személy.

A biztosítás haszonélvezője

A biztosított által a biztosítási juttatás átvételére megjelölt természetes személy, ha bekövetkezett a biztosított kockázat.

Biztosítási szerződés

A szerződő felek közti jogviszonyokat szabályozó jogi aktus. Egy dokumentum-köteg alkotja, és az alábbiakat tartalmazza:
• Biztosítási igénylés
• Biztosítási kötvény
• Az alapvető biztosításra és a mellékelt kiegészítő záradékokra vonatkozó szerződéses feltételek.
A biztosítási szerződés révén a biztosítás szerződő fele vagy a biztosított elkötelezi magát arra, hogy egy díjat fizet a biztosító számára, a biztosító pedig elkötelezi magát arra, hogy a biztosított kockázat bekövetkezése esetén a megállapodás szerinti mértékben és határidőn belül kifizeti a biztosítási szerződésből adódó kárpótlást vagy a kártalanításnak nevezett biztosított összeget a biztosított/ a biztosítás haszonélvezője vagy a megkárosított harmadik személy részére.

Kár

A biztosított eset megvalósulását követően biztosított által elviselt kár.

A biztosítás időtartama (a biztosított időszak)

Az az időszak, mely alatt érvényben marad a biztosító és a biztosított közti biztosítási viszony, a biztosítási szerződésben meghatározott módon.

Felmérés a biztosítás érdekében (jegyzésnek is nevezett)

A biztosítók által a biztosítási kötvényhez kapcsolódó kockázatok felbecsléséhez és felértékeléséhez használt módszertan. A felértékelés képezi a biztosítási díj kiszámításának az alapját.

Biztosított esemény (eset)

Az az esemény, melynek a következményei elhárítása érdekében hozták létre a biztosítást, és mely valóban bekövetkezett.

Önrész

A megkárosított személy által elviselt kár rész. Az önrész meghatározható rögzített értékként
vagy a biztosítási szerződésben előírt teljes biztosított összeg százalékos arányaként. Minden esetben a franchise egy fontos elem, melyet az ügyfélnek ismernie kell és el kell fogadnia.

Biztosítási díj

A biztosított esemény bekövetkezésekor a biztosító által a biztosítottnak kifizetett pénzösszeg.

A biztosítás érdeke

A biztosítható érdek elve a biztosítások alapelve, a kártérítési elv és a jóhiszeműség elve mellett.

A biztosítás tárgya

A biztosítás tárgyát az képezi, amit biztosítottak: a biztosított által egy harmadik személlyel vagy a személy attribútumával (élet, munkaképesség, stb.) , illetve a veszélynek kitett vagyoni vagy nem vagyoni javak szembeni felelősség-biztosítása következtében tartozó különböző javak, kártérítések.

Kár

Egy biztosított dolognak egy jelenség következtében történő értékvesztése, mely ellen a biztosítást kötötték.

Türelmi idő

Az az időszak, mely esetében a fedezet folytatódik a biztosítási szerződés lejárta után is, hogy lehetővé tegye a biztosítási díj kifizetését.

Biztosítási kötvény

A biztosító által kibocsátott, a biztosítási szerződés létrejöttét igazoló okirat.

Biztosítási díj

A biztosított (szerződő) által biztosítónak a kockázat bevállalásáért fizetett pénzösszeg (a biztosítás ára).

Viszontbiztosítás

Az átruházott kockázatoknak egy biztosító/viszontbiztosító általi átvételéből álló ügylet.

A biztosított kockázat

A bekövetkezett esemény, az általa okozott hatások miatt kötelezi a biztosítót, hogy kifizesse a biztosítottnak vagy a biztosítás haszonélvezőjének a kártérítést vagy a biztosított összeget.

A biztosított összeg

Az a maximális összeg, melynek keretében a biztosító köteles biztosítási díjat fizetni a biztosított eset (esemény) létrejöttekor.

Scroll to Top

In ce limba doresti sa fie afisat continutul?

Dorim sa stim limba in care doresti sa fie afisat continutul site-ului pentru a va personaliza experienta.