Asigurarea de Raspundere Profesionala

Asigurarea de raspundere civila profesionala acopera raspunderea pe care ti-ai asumat-o contractual fata de clienti sau beneficiari pentru prejudiciile cauzate acestora, ca urmare a unor acte sau fapte, savarsite din culpa ta (erori, omisiuni, greseli proprii comise fara intentie), in timpul si/sau in legatura directa cu desfasurarea activitatii profesionale, pentru care esti autorizat.

Business handshake to seal a deal

Caracteristici

Conform acestui tip de asigurare, asiguratorul acopera raspunderea civila profesionala delictuala a asiguratului acordând despagubiri tertului pagubit pentru prejudiciile cauzate de asigurat clientilor sai – tertii pagubiti – urmare a savârsirii unor erori profesionale (neglijenta, omisiuni, erori) produse de catre asigurat in exercitarea legala a profesiei in perioada asigurata.

Riscuri acoperite

Se acorda despagubiri in limitele raspunderii prevazute in polita de asigurare pentru:

 •  sumele pe care Asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de prejudicii tertului pagubit datorate incalcarii obligatiilor ce se refera la atributiile specifice activitatii profesionale a asiguratului;
 • cheltuielile de judecata facute de tertul pagubit pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii Asiguratului la plata despagubirilor, daca asiguratul a fost obligat prin hotarâre judecatoreasca la plata acestora;
 • cheltuielile de judecata facute de Asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare

Asigurarea de raspundere civila profesionala se adreseaza profesiilor care ofera consultanta sau presteaza un serviciu specializat, cum ar fi:

a) Profesii liberale (contabili, experti contabili, auditori, avocati, notari, consultanti fiscali, mediatori, practicieni in insolventa) – asiguratul poate fi persoana fizica/ juridica, ce exercita una din profesiiile mentionate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

b) Malpraxis – aceasta asigurare acopera riscurile de deces sau vatamari corporale ale persoanelor care au beneficiat de asistenta medicala acordata de asigurat sau ale persoanelor carora Asiguratul nu le-a acordat asistenta medicala, desi starea acestora o impunea precum si daunele materiale cauzate bunurilor persoanelor care au beneficiat de asistenta medicala acordata de catre asigurat. Pot avea calitatea de Asigurat: medicii, medicii dentisti, asistentii medicali, moasele, farmacistii biochimistii, biologii, tehnicienii dentari dar si orice persoana juridica autorizata sa acorde servicii medicale si/sau farmaceutice prin intermediul personalului medical.

c) IT – acest tip de asigurare se adreseaza oricarei persoane juridice autorizate, testata, certificata si specializata in furnizarea de produse informatice, prestarea de servicii si executarea de lucrari profesionale IT la sediul clientului sau la propriul sediu pentru operatiuni de instalare, montare, reparare, prelucrare, intretinere, remediere, reconditionare, dezvoltare etc. la bunurile ce fac obiectul contractului dintre asigurat si clientul acestuia.

d) Arhitecti si ingineri constructori – pe acest tip de asigurare poate fi asigurata orice persoana fizica, autorizata legal sa exercite cu drept de semnatura profesii de tipul: arhitect, designer, proiectant general, inginer proiectant, inginer constructor, geodez, expert tehnic, responsabil tehnic cu executia, verificator de proiecte, diriginte de santier, intr-una din formele: autorizat independent, angajat la o societate comerciala, sau asociat intr-o societate cu obiect de activitate in domeniul arhitectura-urbanism; orice persoana juridica care desfasoara activitate in domeniul de proiectare si arhitectura, in numele si beneficiul angajatilor sai, incadrati in una dintre profesiile amintite mai sus, precum si orice uniuni sau asociatii profesionale pentru membrii lor.

e) Directori si manageri (D&O) – poate fi asigurata orice persoana fizica ce ocupa, in perioada de valabilitate a politei, o functie manageriala la societatea comerciala nominalizata in polita, cum ar fi: membru al consiliului de supraveghere, administrator, director general, precum si orice alta persoana fizica careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii, conform legii.

f) Raspundere cibernetica – se acopera raspunderea asiguratului pentru sumele pe care asiguratul este raspunzator de a le plati cu titlu de daune ca urmare a savarsirii unui act culpabil in activitatea desfasurata.
Exemple de riscuri ce pot fi acoperite: paguba asiguratului rezultand dintr-o cerere de despagubire inaintata impotriva acestuia in legatura cu o incalcare calificata a informatiilor personale; paguba asiguratului rezultand dintr-o cerere de despagubire inaintata impotriva acestuia in legatura cu securitatea retelei informatice; onorariile profesionale in legatura cu investigatia administrativa privind datele; onorarii profesionale in legatura cu reputatia si reabilitarea; acoperire privind santajul cibernetic/privind confidentialitatea; acoperire privind intreruperea retelei.

g) Alte tipuri de activitati profesionale, cu exceptia celor mai sus mentionate, pot fi incadrate pe polita de asigurare Erori si Omisiuni.

De ce sa iti faci asigurarea prin
Transilvania Broker?

4 motive sa alegi servicile noastre:

  • Broker cu experienta in asigurari

   Avem peste 16 ani de activitate in domeniul asigurarilor.

  • Partener de incredere

   Lucram cu toti asiguratorii importanti de pe piata pentru a oferi solutii complete.

  • Mai mult decat un intermediar

   Reteaua noastra de asistenti in brokeraj este instruita sa ofere servicii suplimentare de consultanta si servisare postvanzare.

  • Aproape de tine in caz de dauna

   Departamentul daune iti ofera ajutor in solutionarea dosarelor de dauna, in relatia cu societatile de asigurare.

Vrei sa fii contactat?

Solicita o oferta de asigurare si un reprezentant Transilvania Broker te va contacta in cel mai scurt timp, pentru a-ti oferi consultanta de care ai nevoie.

Alte tipuri de asigurari

Asigurarea de credit comercial

Asigurarea de credit comercial

Asigurarea de garantii acopera posibilele neindepliniri ale obligatiilor constructorilor din sectorul public si privat.
Asigurarea de Raspundere Civila Generala pentru Companii

Asigurarea de Raspundere Civila Generala pentru Companii

Despagubeste sumele compensatorii si cheltuielile de judecata ca urmare a producerii evenimentelor asigurare.
Asigurarea de Accidente pentru Angajati

Asigurarea de Accidente pentru Angajati

Polita de accidente acopera riscurile de deces si invaliditate permanenta survenite in urma unui accident la locul de munca.
Asigurarea de Mijloace de Transport Terestru (CASCO) pentru Companii

Asigurarea de Mijloace de Transport Terestru (CASCO) pentru Companii

Asigurarea CASCO acopera pagubele produse autovehiculului propriu in caz de accident sau alte evenimente.
Scroll to Top