Mecanismul de functionare

Mecanismul de Functionare al Asigurarilor

Mecanismul de functionare al asigurarilor are la baza asa numitul „principiu al mutualitatii” sau “comunitatii de risc”. Conform acestuia, un numar mare de persoane sau entitati supuse aceluiasi risc, se solidarizeaza din punct de vedere financiar si, prin contributii individuale de valori relativ reduse (prima de asigurare), constituie la nivelul companiilor de asigurari un fond comun din care sunt platiti aceia care sunt efectiv afectati de risc, cu sume mult mai mari comparativ cu contributiile efectuate, dar raportat la pagubele suferite (despagubirile).

Principii fundamentale de functionare al asigurarilor

1. „Interesul asigurabil”

– intre asigurat si obiectul asigurat trebuie sa existe o relatie recunoscuta legal (ex. relatie de proprietate sau ipoteca);

2. „Buna credinta”

– fiecare dintre partile contractante este obligata sa-i dezvaluie celeilalte parti toate informatiile care au legatura cu obiectul contractului;

3. „Principiul indemnizarii”

– atat inainte cat si dupa producerea evenimentului asigurat, asiguratul trebuie sa se afle in aceeasi situatie financiara;

4. „Principiul subrogarii”

– prin plata indemnizatiei catre asigurat, asiguratorul poate recupera banii platiti de la cel vinovat de producerea evenimentului;

5. „Principiul contribuției”

– in cazul incheierii mai multor contracte pentru acelasi obiectiv, asiguratorul poate solicita celorlalti asiguratori sa contribuie la plata indemnizatiei;

6. „Cauza proxima”

– raspunderea asiguratorului se refera la daune apropiate ca efect de evenimentul asigurat.

Elemente de Baza din Legislatia Specifica Activitatilor de Asigurare si Intermediere in Asigurari

Activitatea de asigurare este definita ca fiind activitatea exercitata in sau din Romania, care desemneaza, in principal, oferirea, intermedierea, negocierea, incheierea de contracte de asigurare si reasigurare, incasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres si de recuperare, precum si investirea sau fructificarea fondurilor proprii sau atrase prin activitatea desfasurata. Activitatea de asigurare este practicata de catre asiguratori, care potrivit legislatiei noastre, se impart in doua categorii:

La incheierea unei asigurari, un rol important il joaca intermediarii in asigurari, care mijlocesc raportul de asigurare intre asigurati si asiguratori. Intermediarii in asigurari sunt:

Criterii de Clasificare si Categorii de Asigurari

1. Clasificare din punctul de vedere al ramurii de asigurare (domeniul de asigurare)

Asigurari de persoane

Au ca obiect persoana, rolul asigurarii in acest caz fiind acela de a compensa o pierdere de venit si/sau de a acoperi o serie de cheltuieli generate de producerea anumitor evenimente nedorite in viata individului:
• deces;
• invaliditate;
• accidente sau boli care necesita spitalizari;
• interventii chirurgicale sau tratamente medicale.

Asigurari de raspundere civila

Ofera protectie clientilor prin faptul ca, in situatia in care asiguratul produce o pierdere financiara unui tert (prin distrugerea unui bun sau vatamarea corporala a acestuia), compania de asigurari este cea care va acoperi valoarea despagubirilor solicitate de catre partea vatamata. Printr-o astfel de asigurare, se conserva patrimonial asiguratului, acesta nefiind obligat sa-l reduca sau sa-l lichideze pentru a onora pretentiile tertului afectat. Prin tert se intelege persoana indreptatita sa primeasca despagubiri pentru prejudicial suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de raspundere civila. Unul dintre cele mai larg raspandite produse specifice acestei ramuri este asigurarea de Raspundere Civila Auto (RCA).

Asigurari de bunuri

Au ca obiect al asigurarii diverse valori materiale tangibile apartinand atat persoanelor fizice cat si celor juridice (firme), iar riscurile pentru care se ofera protectie financiara sunt dintre cele mai diverse:
• distrugere totala sau partiala determinata de fenomene ale naturii (furtuni, cutremure, ploi torentiale, seceta etc.);
• distrugere totala sau partiala determinata de actiunea oamenilor (furt, accidente);
• pagube generate de functionarea defectuoasa a anumitor masini sau instalatii (explozii, incendii).
Printre bunurile care pot fi asigurate sunt:
• mijloace de productie fixe si circulante;
• cladiri;
• bunuri industriale si casnice (masini, utilaje, instalatii, aparatura electronica, mobila, opere de arta), autoturisme, aeronave, nave maritime, culturi agricole, animale etc.

Asigurari de interes financiar

Presupun acoperirea unor pierderi financiare generate de evenimente precum:
• nerealizarea profitului preconizat;
• nerambursarea imprumuturilor de catredebitori;
• neonorarea in mod corespunzator a clauzelor contractuale de catre partenerii de afaceri etc.

2. Clasificare din punct de vedere al obiectului de activitate

Asigurari generale

• Asigurari de accidente si boala

• Asigurari de sanatate

• Asigurari de mijloace de transport terestru, altele decat cele feroviare

• Asigurari de mijloace de transport feroviar

• Asigurari de mijloace de transport aeriene

• Asigurari de mijloace de transport navale

• Asigurari de bunuri in tranzit, inclusiv marfuri transportate, bagaje si orice alte bunuri

• Asigurari de incendiu si calamitati naturale

• Asigursri de daune la proprietati

• Asigurari de raspundere civila a autovehiculelor

• Asigurari de raspundere civila a mijloacelor de transport aerian

• Asigurari de raspundere civila a mijloacelor de transport naval

• Asigurari de raspundere civila generala

• Asigurari de credite

• Asigurari de garantii

• Asigurari de pierderi financiare

• Asigurari de protectie juridica

• Asigurari de asistenta a persoanelor aflate in dificultate

Asigurari de viata

Asigurari de viata, anuitati si asigurari de viata suplimentare, prevazute la lit. A a), b) si c), cu exceptia celor prevazute la pct. II si III din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000

• Asigurari de casatorie, asigurari de nastere

• Asigurari de accidente (inclusiv accidente de munca si bolile profesionale)

• Asigurari de sanatate.

3. Clasificare Dupa regimul juridic de realizare

Asigurari obligatorii

Se refera la acele asigurari care trebuiesc incheiate in mod obligatoriu, precum asigurarea obligatorie de raspundere civila auto (RCA) – include si Carte Verde, asigurarea obligatorie a locuintei (PAD).

Asigurari facultative

Iau nastere in urma acordului de vointa al partilor (asigurat si asigurator) prin incheierea unui contract de asigurare. Asigurarea intra in vigoare numai dupa indeplinirea de catre asigurat a conditiilor prevazute in clauzele contractuale, dupa ce s-a finalizat procesul de evaluarea a riscului si doar dupa achitarea primei de asigurare de catre client. In ceea ce priveste riscurile pentru care se ofera protectie, numarul si tipul acestora difera de la o firma la alta, fiecare asigurator avand posibilitatea si libertatea de a crea produsele pe care le consider optime pentru segmentul de piata vizat. Prin urmare, varietatea si complexitatea asigurarilor facultative este incomparabil mai mare decat cea a asigurarilor obligatorii.

4. Clasificare Din punctul de vedere al naturii raporturilor care se stabilesc intre asigurat si asigurator

Asigurari directe

Sunt asigurarile propriu zise, implicand in mecanismul
asigurarii asiguratul si asiguratorul intre care intervine contractul de asigurare.

Coasigurarea

Constituie o forma de asigurare directa in care asiguratul incheie contractul de asigurare pentru masa bunurilor asigurabile cu mai multe societati de asigurare in acelasi timp dar in cota parte; riscurile vizate fiind greu de asumat de catre o singura societate de asigurare. La fel, raspunderea presupune, in cote parti eventualele daune aparute, in plan global satisfacand pretentiile asiguratului.

Reasigurarea

Constituie o asigurare indirecta, de fapt este o asigurare a asiguratorului. Aparitia reasiguratorului este o necesitate datorita cresterii valorii bunurilor aduse de catre asigurati si o cerinta impusa asiguratorului de a face fata unor riscuri grele. Prin reasigurare, asiguratorul cedeaza unui reasigurator o parte mai mica sau mai mare din riscurile asumate de la asiguratii sai si primele aferente.

Scroll to Top