SAL-FIN

Solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti

In cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara( A.S.F.),functioneaza Entitatea de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar, denumita in continuare SAL-FIN, constituita in baza Ordonantei Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, si care ofera partilor posibilitatea solutionarii unui litigiu printr-o procedura SAL.

 

SAL-FIN functioneaza exclusiv in cadrul A.S.F. .

 

SAL-FIN este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Regulamentului nr. 4 din 27 aprilie 2016 privind organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN), publicat in Monitorul oficial nr. 383/19.05.2016.

 

SAL-FIN are misiunea de a organiza si solutiona, prin proceduri SAL, litigiile dintre consumatori, astfel cum acestia sunt definiti prin art. 2 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si entitatile autorizate, reglementate si/sau supravegheate de catre A.S.F., dupa caz, denumite in continuare comerciant/profesionist.

 

SAL-FIN este singura entitate de solutionare alternativa a litigiilor in domeniile in care A.S.F. are competenta, care organizeaza si administreaza proceduri SAL prin care se propune sau impune, dupa caz, o solutie partilor.

 

Pentru solutionarea unui litigiu cu un profesionist/comerciant prin aplicarea procedurii SAL, consumatorul trebuie sa isi exprime aceasta optiune in mod voluntar si sa se adreseze SAL-FIN in scris, direct la sediul SAL-FIN, prin posta sau prin mijloace electronice de comunicare.

 

Consumatorii pot supune litigiul procedurilor SAL administrate de SAL-FIN daca fac dovada ca, in prealabil, au incercat sa solutioneze litigiul direct cu comerciantul in cauza.

 

Entitatile autorizate, reglementate si/sau supravegheate de catre A.S.F. nu pot refuza solutionarea litigiului in cadrul SAL-FIN in cazul in care consumatorul si-a exprimat in mod expres si voluntar optiunea de solutionare.


Procedura de solutionare a litigiilor de catre SAL-FIN este gratuita atat pentru consumatorul, cat si pentru comerciantul parte in litigiu.

 

Organizarea si solutionarea alternativa a litigiilor se realizeaza prin procedura SAL finalizata cu propunerea unei solutii sau procedura SAL finalizata cu impunerea unei solutii.

Scroll to Top

In ce limba doresti sa fie afisat continutul?

Dorim sa stim limba in care doresti sa fie afisat continutul site-ului pentru a va personaliza experienta.