SAL-FIN

Solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti

In cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara( A.S.F.),functioneaza Entitatea de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar, denumita in continuare SAL-FIN, constituita in baza Ordonantei Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, si care ofera partilor posibilitatea solutionarii unui litigiu printr-o procedura SAL.

 

SAL-FIN functioneaza exclusiv in cadrul A.S.F. .

 

SAL-FIN este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Regulamentului nr. 4 din 27 aprilie 2016 privind organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN), publicat in Monitorul oficial nr. 383/19.05.2016.

 

SAL-FIN are misiunea de a organiza si solutiona, prin proceduri SAL, litigiile dintre consumatori, astfel cum acestia sunt definiti prin art. 2 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si entitatile autorizate, reglementate si/sau supravegheate de catre A.S.F., dupa caz, denumite in continuare comerciant/profesionist.

 

SAL-FIN este singura entitate de solutionare alternativa a litigiilor in domeniile in care A.S.F. are competenta, care organizeaza si administreaza proceduri SAL prin care se propune sau impune, dupa caz, o solutie partilor.

 

Pentru solutionarea unui litigiu cu un profesionist/comerciant prin aplicarea procedurii SAL, consumatorul trebuie sa isi exprime aceasta optiune in mod voluntar si sa se adreseze SAL-FIN in scris, direct la sediul SAL-FIN, prin posta sau prin mijloace electronice de comunicare.

 

Consumatorii pot supune litigiul procedurilor SAL administrate de SAL-FIN daca fac dovada ca, in prealabil, au incercat sa solutioneze litigiul direct cu comerciantul in cauza.

 

Entitatile autorizate, reglementate si/sau supravegheate de catre A.S.F. nu pot refuza solutionarea litigiului in cadrul SAL-FIN in cazul in care consumatorul si-a exprimat in mod expres si voluntar optiunea de solutionare.


Procedura de solutionare a litigiilor de catre SAL-FIN este gratuita atat pentru consumatorul, cat si pentru comerciantul parte in litigiu.

 

Organizarea si solutionarea alternativa a litigiilor se realizeaza prin procedura SAL finalizata cu propunerea unei solutii sau procedura SAL finalizata cu impunerea unei solutii.

Scroll to Top