Convocator AGOA 13 Decembrie 2017

Email
LinkedIn
Facebook
Convocator AGOA 13 Decembrie 2017

CONVOCATOR

Adunarea  Generală Ordinara a Acționarilor

13 Decembrie 2017

 Informare

Consiliul de Administrație al Societății TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., persoana juridica română, având ca unic obiect de activitate intermedierea în asigurări,cu sediul în Bistrita, Str. Zorilor nr. 5, județul Bistrița-Nasaud, 420011,  înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Bistrita-Năsăud sub nr. J06/674/2006 ,CUI 19044296, autorizată  în baza Deciziei CSA nr. 114.420/2006 și înmatriculată în Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-374/16.11.2006,  intrunit in sedinta din data de 06.11.2017, a publicat Convocatorul pentru Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, pentru data de 13.12.2017 ora 12.00, la Sala de conferinta a Hotelului Ozana , Bistrita, str. Calea Moldovei, nr. 17 , et.1,  jud. Bistrita-Năsăud, la care au dreptul să participe si sa voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor (eliberat de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință stabilita pentru sfarsitul zilei de 01.12.2017, cu următoarea ordine de zi:

  • Aprobarea distribuirii sub formă de dividende a profitului net aferent exercitiul financiar încheiat la 31.12.2016 rămas nedistribuit.
  • Aprobarea datei de 05.01.2018 ca „dată de înregistrare”.
  • Aprobarea datei de 04.01.2018 ca„ ex-date”.
  • Aprobarea datei de 15.01.2018 ca „data plății”.
  • Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararile AGOA.
  • Mandatarea Directorului Departamentului juridic al Societatii sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararilor AGOA la ORC de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acestora  in Monitorul oficial al Romaniei , Partea a IV-a .

 

Convocatorul complet poate fi consultat accesând butonul de mai jos:

Cauta

Postari similare

Postari recente

Categorii

Etichete

Scroll to Top