Ce a însemnat listarea la Bursă pentru Transilvania Broker

Email
LinkedIn
Facebook
Transilvania Broker inregistreaza Cresteri peste Media Pietei de Brokeraj in Asigurari din Romania in S1 2019

În noiembrie 2016, Transilvania Broker devenea primul broker de asigurări listat la Bursa de Valori București. De atunci, compania a evoluat în continuu, însă principiile cu care am pornit la drum, cele care ne-au ajutat să creștem standardele, au rămas.

Probabil cea mai semnificativă schimbare adusă de listarea la Bursă a fost procesul de aliniere la cerințele Codului de guvernanță corporativă al Bursei de Valori București, care a condus la imbunătătirea eficienței economice a companiei noastre, prin extinderea competențelor auditului intern și constituirea Comitetului de audit, organizarea controlului intern, înțelegerea semnificației transparenței și a calitătii informațiilor financiare, precum și optimizarea mecanismelor de conducere și management ale societătii.

Concret, implementarea principiilor de guvernare corporativă a rezultat în schimbări și îmbunătățiri pe patru paliere majore:

 • Conduită corporativă corectă fată de toți detinătorii de interese prin respectarea prevederilor Regulamentului de Guvernantă Corporativă.
  • delimitarea responsabilităților și monitorizarea asumării lor pentru fiecare palier al structurii de conducere;
  • prevenirea, raportarea și soluționarea potențialelor conflicte de interese la nivelul Consiliului de Administrație sau al conducerii executive;
  • remunerare justă și transparentă pentru membrii conducerii;
 • Practici de transparență organizațională
  • asigurarea unui cadru al transparenței implementat de către managementul companiei, aplicabil tuturor palierelor interne ale acesteia;
  • raportarea de informații clare, inteligibile, complete și relevante pentru cei asupra cărora s-ar putea răsfrânge activitatea companiei;
  • asigurarea obiectivității în auditarea anuală a activității sale financiare;
 • Relația cu investitorii (o mai mare transparență și o mai bună comunicare pe diverse canale)
  • dezvoltarea unor politici de comunicare sistematică, consultare și implicare a tuturor acționarilor companiei;
  • stabilirea unor canale de comunicare eficiente, care să asigure o foarte bună acoperire de informare a intereselor acționarilor;
  • asigurarea respectării drepturilor acționarilor minoritari
 • Managementul riscului
  • mecanisme de identificare a zonelor de vulnerabilitate și de expunere la risc, precum și a riscurilor a căror materializare poate bloca sau frâna atingerea obiectivelor strategice;
  • elaborarea unei analize de profunzime și monitorizarea continua a celor mai importante riscuri față de care compania este vulnerabilă ( riscul de preț, de credit, de lichidate, de cash-flow, de piață, riscuri strategice și riscuri generale);
  • identificarea și implementarea de măsuri pentru reducerea probabilității de manifestare a riscurilor la care compania este expusă, de diminuare a vulnerabilității și a expunerii la risc, precum și de management ex-post al riscurilor. Aceste măsuri vizează adaptarea permanentă a comportamentului strategic și operațional la specificul mediului concurențial, creșterea nivelului de reziliență, construcția și optimizarea unui sistem intern de semnalizare anticipativă tip bottom-up a vulnerabilității și riscurilor, precum și de procedurizare a comportamentului de răspuns la aceste semnale, la fiecare nivel operațional și managerial.

În practică, aceste principii au întărit poziția companiei Transilvania Broker de Asigurare S.A. ca fiind unul dintre brokerii preferați de către clienții români, dar și de către investitori.

Testul suprem al eficienței modelului de guvernare corporativă este maximizarea profitului investitorilor. Aici, ne bucurăm să putem afirma că Transilvania Broker a trecut cu brio acest test, astfel incat, perioada de recuperare a investiției în acțiunile TBK din profiturile societătii, cu premisa profitului constant, a scăzut de la 10,53 ani la 7,58 ani. Acesta este un nivel cu 36% mai mic fată de valoarea medie a aceluiași indicator calculat pentru indicele BET.

În anul 2018, randamentul mediu al dividendelor TBK a fost de 7%, cu 1% peste media randamentului dividendelor în rândul companiilor care formează indicele BET, iar in anul 2019 compania doreste sa ofere dividende cu un randament de 10%. Cu aceste randamente, compania Transilvania Broker de Asigurare se situeaza in topul companiilor listate pe Bursa de Valori Bucuresti fiind una dintre primele 5 companii.

Creșterea Transilvania Broker poate fi observată și pe alte paliere și resimțită de toți colaboratorii și partenerii noștri. În anul 2018, Transilvania Broker a intermediat prime în valoare de aproximativ 350 milioane lei, atingând o creștere de aproape 3% față de anul precedent, un venit cu 15% mai mare si un profit in crestere cu 16%.

Toate acestea sunt atât rezultatul implementării politicilor de guvernanță corporativă, dar și al investițiilor strategice pe care compania le-a început încă înainte de listarea pe bursă. Dintre acestea amintim investițiile în marketing și branding, care ne-au ajutat să ramânem în topul preferințelor clienților finali, care s-au tradus în sporirea profitului companiei, dar și a câștigurilor colaboratorilor noștri. Mai mult, Transilvania Broker a investit masiv în sistemul informatic. Aplicația 24broker a sporit securitatea companiei și a asigurat alinierea la normele europene GDPR.

Pentru viitor, Transilvania Broker își propune să continue prioritizarea implementării principiilor de guvernanță corporativă pentru ca toți investitorii, partenerii și colaboratorii noștri să se bucure de rezultate financiare excelente. Mai mult, ne dorim să continuăm investițiile strategice în marketing, branding, IT și, mai ales, în capitalul uman.

Dorim să mulțumim atât partenerilor și colaboratorilor a căror contributie a fost definitorie pentru succesele înregistrate de Transilvania Broker de la listarea sa pe BVB, cât și investitorilor care ne-au acordat încredere încă de la început.

Conștienți de rolul unei bune guvernanțe corporative în diminuarea riscurilor și îmbunătățirea

managementului acestora, în creșterea performanței economice și eficientizarea procesului decizional dar și în stimularea interesului pieței de capital și partenerilor strategici pentru companie, alinierea la cele mai bune practici de guvernanță corporativă reprezintă o prioritate continuă pentru Transilvania Broker de Asigurare S.A. la toate nivelurile sale.

O conduită conformă este o conduită corectă, iar o conduită corectă este profitabilă pe termen mediu și lung.

Scroll to Top